Blogg

Blogg

*

Saker som passerar.

Dessa stackars dumma får

TextPosted by Torbjörn Sat, September 02, 2017 16:42:39
Om jag nu ska drista mig till att ha en uppfattning i frågan så tycker jag att det verkar finnas oroväckande många som betraktar sina medmänniskor som en skock får som bara väntar på att följa första bästa propagandistiska påbud – oavsett hur dumt det är – rätt ner i närmaste avgrund. Den uppfattningen har jag eftersom jag utgår från att man, om man är benägen att tillskriva sina medmänniskor den minsta gnutta intelligens, rimligtvis borde fokusera sina ansträngningar på att prata med dem om de faktiska tankar som intresserar en, inte på att genom olika typer av brännmärkningar, nedtystningsförsök osv. osv. försöka hålla dem borta från ”den felaktiga propagandan”, som de i sin totala dumhet självklart kommer att falla pladask för i samma ögonblick som de får syn på den. Fåren ska, antar jag, istället lockas att falla pladask för den rätta propagandan, inkapabla som de är att grunda sina åsikter på något annat än ren auktoritet.

Det verkar som om den bakomliggande teorin om åsiktsbildning lyder: ”Varje sekund en person exponeras för en viss åsikt ökar personens tolerans för åsikten. Toleransen blir i förlängningen till acceptans, och acceptansen till hjärndött, fåraktigt medhåll.” Är teorin då sann? Ja, på något plan kanske – men samtidigt utgör den en fullständigt katastrofal förenkling av verkligheten om vi ser det hela ur ett samhälleligt perspektiv, eftersom den i slutändan innebär att det enda sättet att bygga ett demokratiskt samhälle är att skoningslöst censurera bort alla element som avviker från den goda, rätta vägen. Och det är en metod som inte bara är direkt ondskefull, utan som också – och det här är väl egentligen ett starkare argument än det moraliska, med tanke på hur stor människans tolerans för ondska tycks vara då den gynnar deras egen sida – är en omöjlighet i det moderna, globala informationsmyllret. Spridningen av information som skär sig med det man själv ser som gott kommer inte att upphöra, det kommer helt enkelt inte att hända. Sedan kan man ju sitta där och drömma om en framtid då alla mänskliga konflikter plötsligt upphör och alla som av ett trollslag anammar exakt samma vackra åsikter och ädla människosyn som man själv. Det kommer dock inte heller att hända. Jag beklagar om jag smutsade ner någons vackra historiska narrativ med det avslöjandet.

Så vad återstår att göra? I första hand tycker jag att vi borde omvärdera den förenklade teorin ovan och i samband med detta förhoppningsvis inse att man inte nödvändigtvis köper ett budskap bara för att man läser det. Åsiktsbildningsprocessen innefattar nämligen otroligt mycket mer än bara ett enkelriktat överförande av färdiga ståndpunkter från text till hjärna. Närmare bestämt innefattar den individens samtliga tidigare erfarenheter, och inte minst den förmåga till värdering, analys, kritik etc. som utgår från dessa erfarenheter. Tänker vi nu efter lite till så upptäcker vi att det högst sannolikt finns ett samband mellan bristande erfarenhet och sårbarhet för propaganda, och att de ständigt pågående försöken att hindra människor från att exponeras för felaktiga åsikter därför i själva verket gör dem till lätta offer för dessa åsikter, eftersom brist på exponering snabbt övergår i just bristande erfarenhet. Om målet verkligen är att skapa motståndskraft bör vi (eller rättare sagt ni) omedelbart sluta upp med att försöka hålla människor borta från ”farliga” åsikter genom paternalistisk skrämselpropaganda och skambelägganden, och dessutom stoppa det medvetna spridandet av ytliga, slagordsmässiga avfärdandestrategier som inte träffar åsikterna själva utan bara en nidbild av dem. En bättre strategi vore att uppmana alla att faktiskt utsätta sig för de åsikter som ska motsägas och samtidigt förevisa hur man lämpligast motsäger dem på ett sätt som faktiskt träffar dem. Men att på detta sätt tala till sina medmänniskors intellekt kanske inte är förenligt med er människosyn? I så fall anser jag att det grundläggande problemet ligger lika mycket hos er som hos dem ni försöker bekämpa. Det är inte minst något högst skrattretande över att på ett moraliserande sätt beklaga sig över hur lätt de fåraktiga människorna faller för ytlig propaganda, samtidigt som man själv ägnar sig åt lika ytlig motpropaganda och berömmer de snälla får som följer de goda herdarna i rätt riktning.

Kortfattat: Den strategi som går ut på att vägra läsa sådant man själv inte håller med om, och dessutom försöka hindra andra från att läsa det, tyder inte bara på en allmänt osmaklig, nedlåtande och dumförklarande syn på människor i allmänhet; den är också ineffektiv, ja, på gränsen till totalt värdelös. Åsikternas spridning går inte att förhindra, de uppstår och muterar hejvilt, på det sättet liknar de virus. Och man överlever inte i en värld full av virus genom att försöka fly, man måste bygga ett ordentligt immunförsvar. Den uppbyggnadsprocessen är vad alla demokratiskt sinnade borde ägna sig åt istället för att hemfalla åt samma unkna kontrollmetoder som den så högt hatade fienden.